Vilka är Nordiska motståndsrörelsen?

Vad är Nordiska motståndsrörelsen?

Vi är en revolutionär nationalsocialistisk kamporganisation och ett registrerat politiskt parti.

Revolutionär därför att vi inte bara vill reformera det samhälle vi lever i idag utan istället skapa något helt nytt. Vi vill alltså inte att Sverige och resten av Norden ska bli som det var förr i tiden utan ha till en radikal förändring och skapa något helt nytt och bättre.

Nationalsocialistisk då vi bekänner oss helhjärtat till den ideologin och inte vill etiketteras som något annat. Vi ser på nationalsocialismen som en komplett världsåskådning som kan lösa människans alla problem och täcka alla dess behov, såväl andliga som materiella. Nationalsocialism handlar också om folkgemenskap och att din genetik ger dig djupare gemenskapsband än några sociala faktorer.

Kamporganisation innebär att vi inte enbart är ett parti som ställer upp i val utan istället kämpar vi även utomparlamentariskt på alla fronter som är tänkbara för att nå våra mål. Vi har kommunala politiska mandat och ställer upp i valet 2018 , men detta är inte på något vis kärnan i vår verksamhet. Vi är en civil och legal motståndsrörelse. Motståndsrörelsen är inget löst nätverk, kompisgäng eller tankesmedja och har därför en intern maktstruktur med chefspositioner och fastställda åtaganden.

Nordiska motståndsrörelsen bildades i Sverige år 1997 och har stadigt växt sedan dess och finns sedan flera år tillbaka också etablerad i Norge och Finland. Vi har även viss verksamhet i Danmark och på Island. Ambitionen är, att på sikt, existera i alla nordiska länder och kanske även i de Baltiska länderna. Vi är i alla länder där vi existerar delar av en och samma Pan-nordiska organisation.

Organisationen vänder sig till alla delar av folket som är rakryggade och villiga att göra sin plikt, men vi är i första hand inte är ute efter att massrekrytera människor utan att rekrytera rätt människor. Vi ställer krav och förväntar oss resultat.

Vad gör Nordiska motståndsrörelsen?

Organisationens främsta utåtriktade uppgift i nuläget är att sprida propaganda till folket. Då vi som sagt rekryterar aktivister med ett stort kvalitetstänk är inte huvudsyftet när vi propagerar att de stora delarna av folket ska ansluta sig till oss, utan snarare att de ska få en positiv bild av Motståndsrörelsen och nationalsocialismen så att de kommer att rösta på oss och även stödja oss den dagen vi gör anspråk på makten i Norden. Som ett led i detta arbete strävar vi också efter att kunna ersätta det nuvarande samhällets funktioner med alternativ där de sviker sitt eget folk. Exempel på detta kan vara matutdelningar till fattiga folkkamrater som den nuvarande staten ignorerar eller gatupatrullering i otrygga städer där polisen inte längre klarar av att utföra sitt arbete m.m.

Propaganda sprider vi genom våra hemsidor och tillhörande media-, tv- och radiokanaler, via flygblad, klistermärken, affischer, banderoller, demonstrationer, torgmöten, föredrag m.m. Vidare arbetar vi konsekvent med att höja kvalitén på aktivisterna i organisationen, dels genom att stärka alla som individer: fysiskt, psykiskt och kunskapsmässigt och dels genom att svetsa samman gruppen och göra den redo för alla tänkbara prövningar som kan komma i vår väg i framtiden. Detta kvalitetshöjande arbete sker genom fysiska träningar, studiecirklar, friluftsaktiviteter och olika utbildningar.

Var i Sverige finns Nordiska motståndsrörelsen?

Vi är verksamma från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Vi har haft en god tillväxt de senaste åren och finns etablerade på de flesta orter i landet.

Vem är ledare för Nordiska motståndsrörelsen?

Ledare för organisationen är Simon Lindberg. I det svenska riksrådet sitter också Pär Öberg, Fredrik Vejdeland och Emil Hagberg. Det finns även ett nordiskt råd med jämn representation från alla nordiska länder för beslutsfattning på Pan-nordisk nivå.

Vill du läsa ännu mer om vilka vi är rekommenderas du att läsa vår sanningskorrigerade Wikipedia-sida som du finner här.