Rösta på oss utan förtryckt valsedel

Om du inte hinner beställa en valsedel, glömmer ta med den till vallokalen eller av annan anledning inte har en förtryckt valsedel när du ska rösta gör du enligt följande (Samma förfarande gäller även i de kommuner och landsting där vi inte officiellt ställer upp):

  1. På ditt röstningskontor finns tomma valsedlar, alltså sådana utan förtryckt partinamn på.
  2.  Ta en eller flera sådana beroende på vart du vill rösta på oss(gul för riksdags-, blå för landstings- och vit för kommunvalet)
  3. Om valsedeln viks kan den räknas som ogiltig.
  4. Texta MYCKET tydligt Nordiska motståndsrörelsen på den med en kulspetspenna.

Observera att det är mycket viktigt att texta tydligt, att stava rätt och att det enbart är en versal (stor bokstav) i början och ingen annan stans. Följande kommer troligtvis att bli en ickeregistrerad röst:
Nordiska Motståndsrörelsen, Motståndsrörelsen, NMR, Nordfront, Svenska motståndsrörelsen osv.

Det måste alltså stå Nordiska motståndsrörelsen och ingenting annat.