Rösta på oss lokalt eller regionalt där vi inte ställer upp

Även om vi inte kandiderar till alla kommuner och landsting går det givetvis att rösta på oss överallt. Skulle vi komma in på en ort där vi inte ställer upp leder det till en tom stol, men det är likväl en tydlig markering mot det rådande folkfientliga systemet.

För att rösta på oss i en kommun eller ett landsting där vi inte ställer gäller följande:

  1. På ditt röstningskontor finns tomma valsedlar, alltså sådana utan förtryckt partinamn på.
  2.  Ta en eller flera sådana beroende på vart du vill rösta på oss (gul för riksdags-, blå för landstings- och vit för kommunvalet)
  3. Om valsedeln viks kan den räknas som ogiltig.
  4. Texta MYCKET tydligt Nordiska motståndsrörelsen på den med en kulspetspenna.

Observera att det är mycket viktigt att texta tydligt, att stava rätt och att det enbart är en versal (stor bokstav) i början och ingen annan stans. Följande kommer troligtvis att bli en ickeregistrerad röst:
Nordiska Motståndsrörelsen, Motståndsrörelsen, NMR, Nordfront, Svenska motståndsrörelsen osv.

Det måste alltså stå Nordiska motståndsrörelsen och ingenting annat.