Kategori: Politik i punktform

INVANDRING OCH HEMSKICKNING

Vår rasliga överlevnad och frihet är det absolut viktigaste målet med Nordiska motståndsrörelsens politiska kamp. Mot detta finns många hot, varav det mest alarmerande och akuta idag är den massinvandring...

EU OCH NORDEN

Idag är Sverige medlem av den Europeiska unionen, vilket innebär att dessa länder har flyttat en rad viktiga beslut från sina egna parlament till karriärister och globalister i Bryssel. Sverige...

EKONOMI

Hela den ekonomiska strukturen är idag ett invecklat sätt att beröva världens länder, men också privatpersoner, på resurser till bankelitens intressen. Även ränteslaveriet är i grunden något osunt eftersom det...

STATEN OCH DEMOKRATIN

I dagens Sverige är de olika partierna bara olika sidor av samma mynt då de i verkligt viktiga och stora frågor endast företräder den folkfientliga politik som massmedia och bankväsendet...

MILJÖ OCH DJUR

Gemensamt för alla styrande idag är att de i sina grundvalar förnekar naturen eller anser att människan står över den. Inget av partierna som sitter i riksdagen idag värnar heller...

ARBETSMARKNAD

Alla människor har både rätt och skyldighet till arbete. Ett arbete handlar om så mycket mer än att bara tjäna pengar, det handlar även om att få sina sociala behov...

FAMILJ

Dagens system är uppbyggt kring ett karriärstänk där såväl män som kvinnor gör avkall på mycket som är viktigt. Många skaffar inte barn för att de inte har råd och...

GLES- OCH LANDSBYGD

Stora urbana städer breder ut sig allt mer på bekostnad av glesbygden. Att människor mer eller mindre tvingas in till städerna riskerar i längden att leda till degeneration och alienation...

MEDIA

Idag är det en liten och dold elit av människor med kommersiella och till och med folkfientliga intressen som äger stora delar av svensk media och därför kan styra folkets...

BROTT OCH STRAFF

Vi lever i ett samhälle där medborgarna inte är lika inför lagen och där stor rättsosäkerhet råder. Medborgarna kan inte känna sig trygga i att rättsväsendet gör rättvisa prövningar och...

SKOLA OCH UTBILDNING

Ett av skolans mål måste vara att ge alla elever en grundläggande allmänbildning och viktig basal kunskap, men nästan lika viktig är skolans roll som karaktärsdanande institution. I bägge dessa...

HÄLSA OCH SJUKVÅRD

Vårt folk blir allt mindre hälsosamma och sjukskrivningarna ökar. Vårdköerna blir längre och kvalitén på vården blir sämre. Sakta men säkert går vi mot ett klimat som i exempelvis USA...