Kategori: Våra representanter

Simon Lindberg

Nordiska motståndsrörelsens ledare Är sedan hösten 2015 högste ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och hela Norden. Innan dess har han haft ett flerårigt engagemang i organisationen och den nationella...

Pär Öberg

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Pär Öberg är chef för Motståndsrörelsens parlamentariska gren och är dessutom organisationens presstalesman. Mandatperioden 2014-2018 satt Öberg som som fullmäktigeledamot i Ludvika. Han har...

Fredrik Vejdeland

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Är organisationens politiska strateg och drev den populära sidan Nordfront från lanseringen 2012 till sommaren 2017 då han istället tog över som ansvarig för...

Ingemar Westerbring

Chef över Nordiska motståndsrörelsens fjärde näste som innefattar Nedre Norrland. Har varit aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen under många år. Han är född, uppvuxen och bosatt vid Hälsingekusten, är far till...

Emil Hagberg

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Är dessutom en av de två svenska representanterna i Nordenrådet. Var en del av originalensemblen bakom Radio Nordfront och är fast medarbetare i tv-satsningen...

Pär Sjögren

Chef för Nordiska motståndsrörelsens femte näste med verksamhet i Dalarna och Värmland Är en mångårig medlem och aktivist i Nordiska motståndsrörelsen. Under mandatperioden 2014-2018 blev Sjögren invald som ersättare i...

Martin Saxlind

Chefredaktör för Nordiska motståndsrörelsens nyhetssida Nordfront.se Har innehaft posten sen 2017 och har tidigare varit både nyhetsredaktör och ansvarig utgivare för webbtidningen. Är även en uppskattad skribent och frekvent medarbetare...

Jimmy Andersson

Chef för Nordiska motståndsrörelsens andra näste med verksamhetsområde Västra Götaland och Halland. Är 28 år gammal och bor på landsbygden i Skara tillsammans med sin sambo. Han har varit aktiv...

Freddy Nerman

Chef över Nordiska motståndsrörelsens tredje näste med verksamhetsområde Skåne och Blekinge Har varit ansluten till Nordiska motståndsrörelsen i tio år näste och är utöver sin chefspost en hängiven gatuaktivist. Under...

Magnus Wardmo

Chef för Nordiska motståndsrörelsens sjunde näste med verksamhetsområde Småland/Öland Börjar närma sig de 50 och har under åren samlat en bred livserfarenhet. Han bor i en liten by i Emmaboda...

Niklas Yngwe

Chef för Nordiska motståndsrörelsens åttonde näste med verksamhetsområde Östergötland, Örebro, Västmanland och Södermanland. Förutom sitt engagemang som nästeschef är han är även känd som en av radiorösterna i den populära...