Beställ valsedlar

Nordiska motståndsrörelsens valsedlar kommer endast att finnas utlagda i ett mycket begränsat antal vallokaler runt om i landet. Att skriva Nordiska motståndsrörelsen på en tom valsedel ska vara en giltig...