Beställ valsedlar

Nordiska motståndsrörelsens valsedlar kommer endast att finnas utlagda i ett mycket begränsat antal vallokaler runt om i landet. Det går utmärkt att skriva Nordiska motståndsrörelsen på en tom valsedel om...