Kategori: Val 2018

Utlandssvensk?

För mer information om hur du som utlandssvensk kan rösta på oss rekommenderas du att läsa informationen på val.se. Tack på förhand för din röst!

Simon Lindberg

Nordiska motståndsrörelsens ledare Är sedan hösten 2015 högste ledare för Nordiska motståndsrörelsen i Sverige och hela Norden. Innan dess har han haft ett flerårigt engagemang i organisationen och den nationella...

Kandidater i riksdagsvalet

I denna ordningen ställer kandidaterna upp på vår riksdagslista: (Samtliga namn går att trycka på för en kort presentation) Simon Lindberg, 35 år, Hässleholm. Nordiska motståndsrörelsens ledare. Kontorschef. Pär Öberg,...

Beställ valsedlar

Nordiska motståndsrörelsens valsedlar kommer endast att finnas utlagda i ett mycket begränsat antal vallokaler runt om i landet. Det går utmärkt att skriva Nordiska motståndsrörelsen på en tom valsedel om...

Pär Öberg

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Pär Öberg är chef för Motståndsrörelsens parlamentariska gren och är dessutom organisationens presstalesman. Mandatperioden 2014-2018 satt Öberg som som fullmäktigeledamot i Ludvika. Han har...

Fredrik Vejdeland

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Är organisationens politiska strateg och drev den populära sidan Nordfront från lanseringen 2012 till sommaren 2017 då han istället tog över som ansvarig för...

Ingemar Westerbring

Chef över Nordiska motståndsrörelsens fjärde näste som innefattar Nedre Norrland. Har varit aktiv inom Nordiska motståndsrörelsen under många år. Han är född, uppvuxen och bosatt vid Hälsingekusten, är far till...

Emil Hagberg

Medlem i Nordiska motståndsrörelsens svenska riksledning Är dessutom en av de två svenska representanterna i Nordenrådet. Var en del av originalensemblen bakom Radio Nordfront och är fast medarbetare i tv-satsningen...