Kategori: Nordiska motståndsrörelsen

Hur kan du engagera dig?

Vill du ansluta dig till Nordiska motståndsrörelsen kan du läsa vidare. Det finns tre olika grader av medlemskap för Nordiska motståndsrörelsens anhängare: Ekonomisk stödmedlem, Partimedlem och Aktivist. Nedan förklaras de...